Flexiblare tjänstepension bra, men räcker inte 

Pension | 22 mars 2024

Förslaget till flexiblare regler för utbetalning av tjänstepension välkomnas av SKPF Pensionärerna och SPF i ett gemensamt remissvar. Men för att få fler att arbeta längre måste även arbetslivet bli mer hållbart, betonar SKPF:s Liza di Paolo-Sandberg. 

Riksdagens pensionsgrupp har enats om att göra det tillåtet att pausa och ändra utbetalningar av tjänstepension, i syfte att göra det lättare att börja arbeta igen efter pension. SKPF Pensionärerna och SPF Seniorerna ser överlag positivt på förslaget som varit ute på remiss. Reglerna föreslås dock vara frivilliga för försäkringsbolagen och enbart gälla de som ännu inte börjat ta ut pension. Det ifrågasätts av organisationerna. 

– Vi vill se tvingande regler som gäller alla bolag och såväl dagens som morgondagens pensionärer. Annars blir det orättvist, säger Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande på SKPF Pensionärerna. 

Det är också något som organisationerna lyft i samtal med finansminister Elisabeth Svantesson (M) tidigare i år.  

– Möjligheten att pausa tjänstepensionen är efterlängtad och då borde den gälla alla. Det skulle underlätta ekonomiskt för pensionärer som helt eller delvis vill återvända till arbetslivet. Vi vill även att de som redan gått i pension ska kunna ändra utbetalningstiden. Saker händer i livet och då är det en fördel om man kan anpassa pensionen efter det, säger Liza di Paolo-Sandberg.  

Mer krävs för att fler äldre ska arbeta
Ett skäl till de flexiblare reglerna är att få fler äldre att arbeta, både för att höja pensionerna och för att förbättra kompetensförsörjningen till bland annat välfärden. Men SKPF:s Liza di Paolo-Sandberg betonar att det inte räcker med ekonomiska incitament för att nå resultat. 

– Bristande arbetsmiljö och dåliga arbetsvillkor, inte minst i kvinnodominerade välfärdsyrken, gör att alla inte vill eller orkar arbeta de där extra åren. Det gör möjligheterna att tjäna in till en god pension väldigt ojämlika. För att råda bot på problemet krävs i första hand fler åtgärder för ett mer hållbart arbetsliv, säger Liza di Paolo-Sandberg. 

Vill se över tjänstepensionens roll
I remissvaret tar SKPF Pensionärerna och SPF också upp att tjänstepensionen utgör en allt större del av den totala pensionen. Den är i dag en nödvändighet för många pensionärer trots att det inte var tanken från början, förklarar Liza di Paolo-Sandberg: 

– Tjänstepensionen har kommit att bli avgörande för att dagens pensionärer ska få en dräglig tillvaro. Samtidigt är det en förmån som inte alla har, eller som en del tar ut bara de första åren som pensionärer. Det skapar ekonomiska klyftor. Därför vill vi se en diskussion kring hur fördelningen av den totala pensionen ska se ut framöver. 

Fakta:
Här finns SKPF Pensionärernas och SPF:s remissvar i sin helhet. Svaret gäller utredningen Flexiblare regler för utbetalning från pensionsförsäkring och pensionssparkonto, från december 2023. Den togs fram av finansdepartementet på initiativ av riksdagens pensionsgrupp.