"Glöm inte vallöftet om pensionärsskatten!"

Äldrepolitik | 22 oktober 2018

SKPF Pensionärernas förbundsordförande Berit Bölander och PROs ordförande Christina Tallberg uppmanar samtliga partier som innan valet lovade sänkt eller avskaffad pensionärsskatt, att se till att löftena blir verklighet.

Pensionärsskatten, dvs den högre skatt på pension jämfört med samma inkomst av arbete, som uppstod i samband med att den tidigare borgerliga regeringen införde jobbskatteavdraget 2007 var starkt ifrågasatt före valet. Så här lät det då:

• Moderaternas Ulf Kristersson den 9 juni: ”Det blir samma beskattning (mellan arbete och pension).”
• Sverigedemokraternas valmanifest: ”…slopa pensionärsskatten.”
• Socialdemokraterna vill: ”avskaffa pensionärsskatten helt till 2020”
• Kristdemokraternas Jakob Forssmed den 15 maj: ” Vi vill ta bort den högre skatten för pensionärerna direkt, utan några stegvisa nedtrappningar”
• Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill också avskaffa skatteskillnaden mellan inkomst av arbete och pension.

Fanns en bred majoritet
Det är för alla uppenbart att det före valet fanns en bred och stabil majoritet i riksdagen över blockgränserna för en lika beskattning av inkomst av arbete och pension. Nu, efter valet, är den parlamentariska situationen mycket oklar. För att kunna bilda regering kommer att krävas kompromisser och att partierna backar från tidigare ståndpunkter. I det politiska förhandlandet som nu pågår vill vi påminna om de löften som ställts ut till de två miljoner väljare som har pension.

Erfarenheten visar att vid kompromisser mellan olika partier är det lätt att komma överens om utgiftsökningar, medan det kan vara svårare att komma överens om finansieringen. Vi ser därför en uppenbar risk för att vallöftet om sänkt skatt för pensionärer skjuts på framtiden eller på annat sätt förvanskas och förminskas. Detta vore ett stort svek mot alla pensionärer.

Genomför senast 2020
Efter valet är det bara sex riksdagsledamöter av 349 som är pensionärer. Erfarenheten av vara pensionär och leva på pension saknas därför i princip i dagens riksdag. Därför får vi från PRO och SKPF Pensionärerna ta på oss uppgiften att påminna partierna om vikten av att se till att dagens pensionärer får den utlovade skattesänkningen.

Därför vill vi nu att samtliga partier som före valet lovade sänkt eller avskaffad pensionärsskatt ställer upp på följande tre krav:

1. Att se till att lön och pension beskattas lika – och att det även gäller för pensionärer som ännu inte har fyllt 66
2. Att detta genomförs helst 2019 men allra senast 2020
3. Att varje förslag om skatteförändring på inkomst av arbete åtföljs av ett likadant förslag om förändring av skatten på pension

Christina Tallberg, ordförande, Pensionärernas Riksorganisation, PRO
Berit Bölander, ordförande, SKPF Pensionärerna

Denna debattartikel har publicerats i Aftonbladet.