Kommentar till public service-utredningen:

Samhällsinformation | 14 maj 2024

”SVT, SR och UR har en stor publik i oss äldre. De har ett jätteviktigt uppdrag att sända radio och tv som är tillgänglig för oss och speglar hela befolkningen – även den äldre delen”, säger SKPF Pensionärernas Liza di Paolo-Sandberg, med anledning av utredningen av framtidens public service som presenterades igår. Förbundet välkomnar att utredningen landat i ett fortsatt brett uppdrag för public service, men ser också flera orosmoln bland förslagen.

”Marknätet har fortfarande en betydande roll för att folk i hela landet ska kunna ta del av public services utbud. Därför är det olyckligt att man öppnar upp för att minska antalet marksända kanalerna. I kombination med den finansiering som utredningen föreslår är risken uppenbar att det blir nedskärningar och försämringar”, säger Liza di Paolo-Sandberg och fortsätter:

”Vi har också svårt att förstå vad som skulle bli bättre av förslaget att tona ner kraven på jämställdhet och mångfald i programmen. Det är värden som public service måste värna, så det är helt fel väg att gå.”

SKPF Pensionärerna kommer att granska utredningen förslag noga när den skickas på remiss.