Lena Hallengren på länk vid SKPFs kongress

Äldrepolitik| SKPF internt | 23 september 2021

Miljarder till vård och omsorg för äldre, var huvudtemat i socialminister Lena Hallengrens tal vid SKPF pensionärernas kongress på Aronsborg i Bålsta. Men hon tryckte också på vikten av regionala och kommunala pensionärsråd, även om hon inte trodde att en lagstiftning kommer att vara möjlig i närtid.

– Det har inte funnits möjlighet att tvinga fram pensionärsråd, sa Lena Hallengren, som deltog på länk vid SKPF pensionärernas kongress. Jag skulle önska att det överallt fanns lokala företrädare som förstod vikten av att man lyssnar till de äldres perspektiv.

I övrigt var det budgetförslagen och de miljarder som man avsatt i äldreomsorgslyftet som socialministern lade tungvikten vid.

SKPFs förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg lovade att förbundet framgent kommer att granska vad som händer inom de områden som förbundet är involverat i. Och tryckte på vikten av samarbeta kring frågor som rör pensionerna, äldreomsorg samt vård och hälsa.