Medlemspanelen om pensionärslivet: ”Friheten från arbete är det bästa”

Äldrepolitik| SKPF internt | 23 oktober 2018

Mer tid och större frihet - men för lite pengar. Så kan man sammanfatta SKPF Pensionärernas medlemspanel när den ger sin syn på livet efter pensioneringen

”Har din livskvalitet blivit bättre eller sämre sedan du blev pensionär?” Det var frågan som ställdes till SKPF Pensionärernas medlemspanel i oktober.

164 medlemmar deltog, och av dessa ansåg hälften (50 procent) att deras livskvalitet ökat sedan de blev pensionärer. 15 procent ansåg att livskvaliteten blivit sämre och resten av deltagarna (35 procent) tyckte att den varken hade blivit bättre eller sämre sedan de blev pensionärer.

Äga sin tid
Ett genomgående tema i många av svaren är att det bästa med att vara pensionär är att själv kunna bestämma över sin tid.

”Nu slipper jag stiga upp i ottan och kan även bejaka att jag är en kvällsmänniska. Detta är helt underbart”, skriver en paneldeltagare.

”Har ’sålt’ 40 år av mitt liv o njuter av att numera äga den tid som finns kvar”, skriver en annan, medan ytterligare en annan deltagare slår fast att ”Äntligen kan jag syssla med det jag själv vill!”.

Just att slippa arbeta framförs av många som det absolut bästa med pensionärslivet, medan bara ett fåtal uppger att de saknar arbetslivet. En typisk kommentar slår fast att man är en ”fri människa utan en arbetsgivare”.

Låga pensioner
Dessvärre upplever många att de har så dåliga pensioner att de inte kan dra full nytta av pensionärslivets frihet. Så här skriver en av de svarande:

”Tyvärr så har jag jobbat som uska heltid, då blir det en skitpension. Jag vill göra allt möjligt, nu finns det tid med inga stålar”.

En annan skriver att ”tyvärr måste jag prioritera ofta eftersom min pension inte räcker fram. Viljan och orken skulle kunna räcka till mycket mer. Men för övrigt njuter jag här i livet”.

Tungt yrkesliv
Utöver de låga pensionerna är det framför allt sjukdomar och förslitningsskador från ett tungt yrkesliv som begränsar livskvaliteten för paneldeltagarna.

”Dels leva med ständig svår smärta sen oro över ekonomin känns övermäktigt just nu”, skriver en paneldeltagare, medan en annan sammanfattar livet efter pensioneringen som: ”Sämre hälsa, mindre pengar”.

Text Rikard Johansson