Medlemspanelen om pensionärslivet: ”Friheten från arbete är det bästa”

Äldrepolitik| SKPF internt | 23 oktober 2018 | Mer tid och större frihet - men för lite pengar. Så kan man sammanfatta SKPF Pensionärernas medlemspanel när den ger sin syn på livet efter pensioneringen Läs mer här