Ny rapport: Dags för en gaspedal i pensionssystemet

Pension | 2 oktober 2023

Tisdag 10 oktober presenterar vi rapporten "Dags för en gaspedal i pensionssystemet" tillsammans med PRO och tankesmedjan Tiden.

Dagens pensionssystem lever inte upp till de förväntningar som fanns då det infördes. Allt för många får för låga pensioner, framför allt kvinnor. Hur påverkar det legimiteten för pensionssystemet? Vilka åtgärder är mest angelägna att vidta för att pensionerna ska bli hållbart högre och mer jämlika? Rapporten innehåller våra krav på ett pensionssystem som gör att fler får pensioner de kan leva av. Och den presenteras på ett seminarium i ABF-huset i Stockholm som du även kan följa digitalt.

Här hittar du rapporten.