Nyproduktion av hyresrätter står inför en kollaps

Samhällsinformation | 20 april 2023

Nyproduktionen av hyresrätter är på väg att kollapsa. Skälen är flera. Byggkostnaderna har det senaste året stigit med nästan 20 procent samtidigt som fastighetsvärderingarna fallit med nästan 20 procent och kostnaderna för finansieringen har stigit kraftigt i takt med de stigande räntorna.

– Det blir digra konsekvenser om inte regeringen gör något snabbt. Om nyproduktionen av hyresrätter stannar av helt är förödande för arbetslösheten, tillväxten och för människors möjlighet att skaffa sig ett boende, säger SKPF Pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg.Den helt avgörande faktorn för att det inte längre går att nyproducera hyresrätter i Sverige är de hovrättsdomar som kom i somras och i ett slag förändrade förutsättningarna i grunden. Efter domarna får bara den årliga hyresjusteringen av nyproducerade hyresrätter vara hälften av det som förhandlas fram för befintligt bestånd och det i 15 år, det vill säga under hela presumtionshyrestiden. Detta är förödande för nyproduktionen av hyreslägenheter.Nya byggprojekt riskerar att gå med förlust i 15 årKonsekvensen blir att projekt riskerar att gå med förlust från start och i 15 år. Det är få investerare, offentliga eller privata, som kommer våga ta beslut om att starta nyproduktion med de förutsättningarna. Därför är det bra att regeringen nu har bekräftat att de uppfattat problemen. Men vad är regeringens lösning?Här är två förslag:* Se över presumtionshyressystemet för att komma till rätta med det akuta problemet. Sannolikt kommer en sådan översyn komma fram till att problemen är fler med systemet.* Ersätt de årliga hyresuppräkningarna med ett index. Det finns redan för kommersiella fastigheter. Genom att använda den lagstiftningen och överföra det på nyproducerade hyresrätter så löses problemen. Dessutom skulle ett sådant index kunna användas även för befintligt bestånd som också har stora problem med de årliga hyresjusteringarna.