Nytt studiematerial ska minska ensamhet hos äldre

Äldrepolitik| SKPF internt | 27 mars 2019

Nu är det klart! Glädjen var påtaglig när de tre pensionärsorganisationerna SKPF Pensionärerna, SPF Seniorerna och PRO presenterade det gemensamma studiematerialet Tillsammans mot ensamhet. Målet är att minska ofrivillig ensamhet hos äldre.

Ensamhet hos äldre är ett växande problem som skapar mycket ångest, oro och ohälsa. Detta är en problematik som pensionärsorganisationerna ofta möter och i höstas beslutade man att försöka göra något konkret för att skapa forum där ensamhet bland äldre kan brytas.

Äldreminister Lena Hallengren nappade på förslaget som bland annat innehöll en önskan om en äldretelefon, dit äldre skulle kunna ringa för att bryta isolering och ensamhet. Och i augusti beviljade regeringen två miljoner kronor till projektet – med brasklappen att allt skulle presentera innan årets slut.

Ganska snabbt lyckades de tre pensionärsorganisationerna sätta samman en projektgrupp och snart var ramarna för arbetsgången fastlagd. Däremot enades man om att tre månader inte var tillräckligt för att genomföra önskemålet om en äldretelefon. Det föreligger ett arbetsmaterial som man kan gå vidare med, men för att starta en äldretelefon behövs en mer genomarbetad genomförandeplan, anser förbunden.

Ambassadörer ska sprida kunskap
Under november och december genomfördes fem utbildningskonferenser på fem platser i landet, för att utbilda ambassadörer. Dessa innehöll kunskaps- och inspirationsföreläsningar men också workshops där deltagarna delade goda exempel och kläckte nya idéer på hur pensionärsorganisationerna skulle kunna arbeta.

Sammanlagt utbildades 150 ambassadörer i de tre organisationerna. Ambassadörernas främsta uppgift är att sprida kunskap om projektet i sina organisationer. Sammanställningen av materialet har gjorts av ABF samt Studieförbundet vuxenskolan.

I slutet av mars presenterades studiematerialet där man får möta personer som upplevt ofrivillig ensamhet, men också exempel om hur man kan bryta ofrivillig ensamhet samt goda exempel som man kan använda som inspiration i sin kursverksamhet. I materialet föreligger också ett upplägg för att genomföra en studiecirkel och hur man går vidare.

För den som vill bidra
Två ambassadörer som deltog i utbildningen i Nässjö i november, Kerstin Billmark och Irene Hellekant från SKPF i Göteborg, tycker att projektet är nödvändigt.

– Studiematerialet väcker tankar. Man rannsakar sig själv och sin verksamhet, sa Irene Hellekant vid utbildningen i höstas.

– Det svåra blir att hitta de som behöver oss. De som sitter ensamma hemma! Men det finns ju goda exempel att titta på i materialet, sa Kerstin Billmark vid samma tillfälle.

Konferenserna har hållits i Strängnäs, Nässjö, Hässleholm, Umeå och Stockholm.

– Jag hoppas att materialet ska spridas i förbundet och generera många studiecirklar och utbildningsdagar. Vi är vana att arbeta i studiecirklar och med det arbetssättet kan man nå många som vill göra skillnad. För det är viktigt, man måste utgå från den egna lusten och en egen vilja att bidra till bättre livskvalitet för ensamma äldre, säger Berit Bölander, förbundsordförande i SKPF Pensionärerna.

Ladda ner materialet här

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman