Pengarna finns för att höja pensionerna!

Äldrepolitik| Pension | 1 november 2021

"Vi vill att riksdagspartierna samlas i en bred skattereform där socialförsäkringsavgifterna betalar pensioner, medan övriga statliga utgifter betalas med skatter". I en debattartikel i tidningen Arbetet ger SKPF Pensionärerna tillsammans med Forena, PRO och SPF Seniorerna, exempel på hur pensionerna kan höjas.

Här kan du läsa debattartikeln.