Peter Sandberg, utredare på SKPF Pensionärerna

”Pensionärer är experter på förändring”

Äldrepolitik| SKPF internt | 17 oktober 2018

Nyss gick 68-revoltörerna i pension och nu är det punkarnas tur att lämna yrkeslivet. Bilden av pensionären förändras och breddas när nya generationer tar med sig sina värderingar in i pensionärslivet. - Jante har tappat greppet om pensionärerna, våra unga seniorer struntar i konventionerna, säger Peter Sandberg, utredare på SKPF Pensionärerna.

Peter Sandberg har undersökt attityder och livsmönster hos nuvarande och blivande pensionärer. I rapporten ”Jag är inte 65, jag är 25 med 40 års erfarenhet”, konstaterar han bland annat att dagens 50-plussare värderar frihet högre än trygghet.

– Många ser pensioneringen som en chans att leva ut på ett sätt som man kanske inte har kunnat göra sedan 20-årsåldern, innan jobb, familj och amorteringar tog över. För dessa blir pensioneringen som en andra frihetsperiod med mindre plikt och ansvar, säger Peter Sandberg.

I stället för att spara pengar till barn och barnbarn lägger man följaktligen hellre pengarna på egna resor och hobbies.

– Man anser, med rätta, att man ska få fortsätta leva sitt liv som man själv vill, och inte som gamla konventioner säger. Detta återspeglas också i synen på sex, där fler seniorer behåller sin sexuella aktivitet långt upp i åren, säger Peter Sandberg.

Individ framför kollektiv
De blivande äldres värderingar är över lag allt mer orienterade mot individualism än kollektivism. Det innebär en dubbel utmaning för föreningslivet, som inte bara kräver en viss kollektiv organisering för att kunna existera, utan också många gånger är beroende av seniora fotsoldater för att gå runt.

– Hela föreningslivet befinner sig i ett märkligt skifte. Folk vill fortfarande spela pingis eller ägna sig åt hantverk tillsammans, men de vill inte hålla på med det administrativa runtomkring. Man vill ha roligt, inte sitta i en styrelse. Den här förändringen måste vi som pensionärsorganisation vara medvetna om och förberedda på, säger Peter Sandberg.

Förändringar är dock något som pensionärer är särskilt väl lämpade att hantera, menar han:

– Vi som har levt under 1900-talet har varit med om fler tekniska och samhälleliga skiften än några andra generationer. Dagens unga, som är födda in i IT-samhället, har inte upplevt något av detta. Om det är några som är experter på förändring så är det pensionärerna.

FAKTA: Rapportens 8 slutsatser i korthet
1. Samhällskontraktet förändras
2. Åldersstrukturen förändras
3. Synen på ålder förändras
4. Teknik blir en naturlig del i vardagen
5. Synen på arbetslivet förändras
6. Sexualiteten ökar i betydelse
7. Viljan till organisering förändras
8. Vården flyttar in hemma

Läs hela rapporten ”Jag är inte 65, jag är 25 med 40 års erfarenhet” HÄR.

Text Rikard Johansson Foto Rikard Johansson