Förbundsordförande SKPF Liza porträtt 3

Pensionsfrågan försvann från agendan under slutet av valrörelsen

Pension | 21 september 2022

När valrörelsen drog igång var pensionsfrågan i hetluften. Men i slutet av sommaren har det varit helt andra frågor som har dominerat debatten. Det uppger Liza di Paolo-Sandberg, ordförande för SKPF Pensionärerna, i en intervju i Nyhetsbrevet Pensioner och Förmåner.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet:

“Det var den 9 september som P&F kunde rapportera om att docenten i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, Maria Solevid, menade att pensionsfrågan försvann från debatten och valrörelsen efter att riksdagen tidigare i år röstat för en höjning av garantipensionen.

Nu ger Liza di Paolo-Sandberg, ordförande för SKPF Pensionärerna Maria Solevid vatten på sin kvarn.

– Innan riksdagen tog beslut om att höja garantipensionen var det många diskussioner om pensioner och för första gången sedan ATP-striden för 60 år sedan var pensioner en valfråga med fokus på hur mycket de med lägst pension skulle få varje månad, ibland var det inte lätt att hänga med i alla turer, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Det hon och SKPF har sett som positivt är att det har funnits en ökad transparens om vad som diskuteras i Pensionsgruppen.

– Jag tycker att det är bra att pensionerna i början av sommaren hamnade i topp bland teman för valrörelsen, i stället för att gömmas i Pensionsgruppen. Vi har tidigare försökt få besöka gruppen och tala med medlemmarna, men de har vägrat, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Många av SKPF:s drygt 160 000 medlemmar har tidigare arbetat inom vård och omsorg.

Bland medlemmarna finns en oro kring vad som känner hända med de förmåner som har klubbats igenom av riksdagen.

– Det gäller både garantitillägget den höjda garantipensionen som ska ge cirka 1 000 kronor mer varje månad men också trygghetspension som infördes den 1 september och som innebär att de över 60 år som slitit ut sig på arbetet lättare kan få sjukersättning och därmed inte behöver börja ta ut sin pension, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Hon framhåller att risken finns att en ny regering skrotar dessa förmåner.

– M och KD har till exempel sagt att de är motståndare till trygghetspensionen så därför finns en stor oro hos våra medlemmar.

Förhoppningen hos SKPF är att en större översyn av pensionssystemet genomförs.

– Under många år har systemet blivit lappat och lagat men det som behövs är en större översyn. Vi på SKPF vill också att pensionsavgiften höjs till det som ursprungligen var tanken, nämligen 18,5 procent av inkomsten.

När det gäller svenska pensionssystemet behövs långsiktighet säger Liza di Paolo-Sandberg.

–Det måste finnas en långsiktighet så att dagens och morgondagens pensionärer får en trygghet. Partierna behöver lägga sina olikheter åt sidan och enas om pensionerna. Ska Pensionsgruppen finnas kvar behöver fler partier än i dag ingå i gruppen. Det enda alla partier verkar överens om är att de vill införa en gas i pensionssystemet, säger Liza di Paolo-Sandberg.”

Källa: Nyhetsbrevet Pensioner & Förmåner