Pensionsreformer är inte tillräckligt för våra medlemmar

Pension | 29 augusti 2022

Sju av tio kommunalare som arbetar inom förskola och äldreomsorg är oroliga för att deras pension inte kommer räcka. Lika många oroar sig över att inte orka arbeta fram till den lagstadgade pensionsåldern. Särskilt anmärkningsvärt är att 18-29 åringar visar en utbredd oro!

Utan långsiktiga förbättringar riskerar välfärdens arbetare att fortsätta bli morgondagens garantipensionärer.
Läs mer i debattartikeln i Dagens Arena (29/8-22), signerad Kommunals förbundsordförande Malin Ragnegård och vår ordförande Liza di Paolo-Sandberg.