Panelsamtal om trygga pensioner i Almedalen 2018

Så tryggas pensionerna i dag och i morgon

Äldrepolitik | 5 juli 2018

Under ledning av Sverker Olofsson (han med soptunnan i TV för några år sedan) samlades ordförandena i de fyra stora pensionärsorganisationerna PRO, RPG, SFP-seniorerna och SKPF Pensionärerna tillsammans med äldreminister Lena Hallengren (S) och Jakob Forssmed (KD) för att diskutera de ekonomiska villkoren för dagens och morgondagens pensionärer.

Första frågeställningen som avhandlades var varför det finns så många pensionärer om lever i relativ fattigdom och vad man kan göra åt det. Lena Hallengren menade att det speglar hur det ojämställda arbetslivet ser ut, men att det inte är rimligt vilket Jakob Forssmed höll med om. Han menade också att en svag ekonomi leder till att man väljer bort utgifter som ger en ökad social gemenskap. De båda presenterade sedan lite av de åtgärder som de både vidtagit och föreslår framöver.

Monica Blomberg, ordförande i RPG, höll med om att låga pensioner ger en sämre social situation och exemplifierade med att många fler äldre än yngre män tar livet av sig.

Lappande och lagande är ingen bra lösning
SKPF Pensionärernas ordförande Berit Bölander var tydlig med att dagens lappande och lagande i pensionssystemet inte löser problemen för de med lägsta pensionerna. Hela pensionssystemet behöver ses över i ett sammanhang.
Christina Tallberg, PRO, menade att en del av lösningen kan vara att höja den allmänna pensionen.

Slutligen tog Eva Eriksson från SPF seniorerna upp frågan om att de som arbetat ett helt liv måste känna att det har lönat sig när man går i pension och inte bara bli ett par hundralappar mer i månaden jämfört med den som aldrig arbetat. Eva höll med Berit om att hela pensionssystemet borde ses över.

Mer pengar behövs i systemet
Både Lena och Jakob var överens om att om det ska kunna komma mer pengar ur pensionssystemet så måste mer pengar skjutas till. De var också helt överens om att fler behöver omfattas av tjänstepension och att kollektivavtal var ett utmärkt instrument för att nå detta.

Ett rappt seminarium där Lena och Jakob över blockgränsen var överens om att fattigdomen hos dagens pensionärer är ett problem som måste åtgärdas, både så att de minskar i dag, men också så att nyrekryteringen minskas.

De var också i flera delar ense om vad som kunde göras men Jakob frågade Lena flera gången varför nuvarande regeringen höjt skatten för pensionärer som arbetar medan Lena kontrade med att en moderatledd regering vill sänka skatterna med 60 miljarder, vilket givetvis försvårar finansieringen av reformer för äldre.

Text Per Lundström Foto Peter Sandberg