Umeå avdelning 45, 2016.

Säkra steg mot samgående

Pensionärsråd| Sverige runt | 4 april 2016

När SKPF pensionärerna i Umeå höll sitt årsmöte på kvinnodagen den 8 mars tog man också steget närmare ett samarbete med SPRF, Sveriges pensionärers riksförbund, genom att välja in två ersättare till styrelsen. Avdelningen är med sina 2 493 medlemmar den klart största i regionen.

Pensionärsorganisationerna tog ett steg närmare varandra och knöt under årsmötet både verksamhets- och vänskapsband genom att välja in Barbro Kjellberg och Görel Lindahl, tidigare SPRF, i den nya avdelningsstyrelsen. Därmed stärker avdelning 45 sin roll som den största pensionärsorganisationen och kommer fortsatt att ha ett starkt inflytande på arbetet både i det kommunala pensionärsrådet, UPR, och i landstingets pensionärsråd, LPR, i Umeå.
Men allt är inte arbete för att förbättra situationen för stadens äldre invånare. Avdelningen har under året haft ett flertal studiecirklar, fester, teaterresor, fysiska aktiviteter i grupp, exempelvis vattengympa, samt ett flertal resor, bland annat till Polen och Kroatien.
Och årsmötet började också i nöjets tecken med underhållning av Birgitta och Tomas Johansson. Musik och sång lockade årsmötesdeltagarna att ställa sig upp, klappa och stampa takten, svänga på höfterna och gnola med i refrängerna.
– Vi har en stark sammanhållning och eftersom vi är så stora kan vi också genomföra ett kraftfullt arbete i UPR och LPR, säger Annette Sandgren, som återvaldes till ordförande i avdelning 45.

I UPR sitter representanter från SKPF och SPRF, Lisa Johansson, Bengt Roukus och Barbro Kjellberg.
– Vi driver aktivt frågor om boendet, tandvården, matfrågan och hur hemtjänsten ska fungera. Ett stort problem i Umeå är de höga kostnaderna när det ska byggas nytt, vilket i sin tur påverkar hyrorna, säger Annette Sandgren..
– Vi har bland annat varit drivande för att kommunen ska satsa på kultur för äldre.  Äldrenämnden har också beviljat 700 000 kronor till kultur för äldre i särskilda boenden.
– När det gäller LPR, där jag själv sitter, tycker jag att det är svårare att påverka. Vi får bra information, men landstinget är stort och besluten är svåra att påverka.

Under årsmötet avtackades Wolf Jonsén, som tidigare suttit i styrelsen och bland annat lett studiecirklar i datorkunskap. Nu lämnar han över ansvaret för datorutbildning inom avdelningen till nya förmågor. Även Per Holmström uppmärksammades med en silvernål för att har varit styrelseledamot i sex år.

  • Den nya styrelsen: ordförande Annette Sandgren, vice ordförande Lennart Lundberg, kassör Eva Nilsson, sekreterare Christina Andersson samt ledamöterna, Lisa Johansson, Åsa Andersson och Per Holmström. Ersättare: Birgitta Holmgren, Siv Henriksson, Bengt Roukus, Barbro Kjellberg och Görel Lindahl.

Årsmötet hölls i landstingshuset i Umeå, 86 medlemmar deltog. Ordförande i avdelning 45 Umeå, Annette Sandgren, är även ordförande i Västerbottens distrikt.
UPR är pensionärsrådet i kommunen och LPR är pensionärsrådet i landstinget.