Säkra steg mot samgående

Pensionärsråd| Sverige runt | 4 april 2016 | När SKPF pensionärerna i Umeå höll sitt årsmöte på kvinnodagen den 8 mars tog man också steget närmare ett samarbete med SPRF, Sveriges pensionärers riksförbund, genom att välja in två ersättare till styrelsen. Avdelningen är med sina 2 493 medlemmar den klart största i regionen. Läs mer här