SKPF - anpassningar med anledning av Corona-viruset

SKPF internt | 12 mars 2020

Med anledning av Corona-virusets utbredning har SKPF Pensionärernas verkställande utskott fattat en rad beslut som kommer att påverka förbundets verksamhet framöver.

Vi håller oss till de rekommendationer och regler som myndigheter och regering sätter upp. Senaste myndighetsinformation finns samlad på krisinformation.se

  • Vi begär att kommuner och landsting använder pensionärsorganisationernas KPR/RPR-ledamöter för att få hjälp att sprida den information som gäller lokalt och regionalt
  • Den som har inbokat besök till SKPF pensionärernas kansli i Stockholm ska ta kontakt med den/de man ska träffa för vidare info
  • Viking Line ställer in samtliga kryssningar med Viking Cinderella mellan den 16 mars och den 16 april. Samtliga kurser i Mötesteknik som skulle hållits under mars, april och maj månad är inställda. Anmälda kursdeltagare är meddelade.
  • Om det uppstår problem att inom den tid som stadgarna säger ha möten där t ex ombudsval och nomineringar till kongressen ska ske eller årsmöten, kan de behöva skjutas upp.  De som tror att det blir nödvändigt att skjuta upp möten tar en direktkontakt med förbundssekreterare Karin Liljestrand som hanterar frågorna.
  • Inplanerade mässor under närmaste tiden lär behöva ställas in.
  • Vi kommer att avgöra från fall till fall om kanslipersonals inplanerade resor till avdelningar och distrikt under den närmaste framtiden ställs in eller inte.

/ SKPF Pensionärernas verkställande utskott 12/3 2020