SKPF deltar i Forum Jämställdhet

Pension | 6 februari 2023

Som enda pensionärsförbund på plats kommer vi att lyfta pensionerna under Forum Jämställdhet, som äger rum 7-8 februari i Malmö. Det är landets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med eller ansvarar för jämställdhet. Ministrar, internationella talare, experter och praktiker samlas i Malmö för att ge kunskap, verktyg och kraft att skapa bättre och mer jämställda verksamheter.

Under två dagar kommer vi delta i ett fullspäckat och intressant program. Tema Jämställdhet är förstås den röda tråden och förutom spännande föreläsningar kommer vi att vara med i ett runda bordssamtal med bl.a. Anna Tenje, äldre och socialförsäkringsminister (M), Jenny Andersson sakkunnig arbetsmarknad- och
socialförsäkringar, Sveriges Kvinnoorganisationer och Anders Ygeman, gruppledare socialförsäkringsutskottet (S).

Samtalet kommer bland annat att handla om hur det ser ut med hållbara och jämställda pensioner i Norden. För i de nordiska länderna har kvinnor en hög sysselsättningsgrad, vilket är en följd av viktiga reformer som betald föräldraledighet och allmän barnomsorg. Ändå har kvinnor lägre livsinkomst och lägre pension jämfört med män. Pensionsgapet varierar mellan omkring 5 procent på Island och nära 30 procent i Sverige. Vad behöver göras för att säkra långsiktigt hållbara och jämställda pensioner i Norden? Och vad kan vi lära av varandra, de nordiska länderna?