SKPF gör inspel till FN-rapport

Äldrepolitik | 5 oktober 2021

FN granskar just nu hur Sverige lever upp till FN-konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. SKPF Pensionärerna arbetar tillsammans med organisationer inom det civila samhället fram en egen rapport om hur rättigheterna efterlevs.

SKPF har också gjort ett inspel till den rapport som regeringen ska lämna till en särskild FN-kommitté. Det är vår förhoppning att frågor om pensioner och våra medlemmars ekonomiska situation kommer att uppmärksammas i den svenska rapporten.  Bland annat rekommenderar vi att Sverige stärker det svenska pensionssystemet så att kvinnors och mäns levnadsvillkor efter avslutat arbetsliv blir jämlika och jämställda.