SKPF i Aftonbladet om trygghetspensionen

Pension | 13 februari 2023

Förra året infördes speciella regler för äldre i sjukförsäkringen, en trygghetspension. Nu kommer tecken på att reformen är i fara. "Att riva upp det här skulle få hemska konsekvenser", säger vår förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg i en kommentar i Aftonbladet

Här kan du läsa artikeltexten från Aftonbladet, skriven av Fredrik Rundkvist:

Fackets oro: Skulle vara olyckligt om reformen rivs upp

Den trygghetspension som infördes förra året gör det lättare för den som blivit utsliten i jobbet att beviljas sjukersättning de sista fem åren före pension. Nu befarar facket att reformen rivs upp. – I de tunga vårdyrkena är många utslitna redan när de är 61, 62 år. Att riva upp det här skulle få fruktansvärda konsekvenser för dem, säger Liza di Paolo-Sandberg, ordförande för SKPF Pensionärerna.

Trygghetspensionen fungerar som en ventil i sjukförsäkringssystemet. Den innebär att kraven för sjukersättningen, det som förr kallades sjukpension, sänks under de fem sista åren innan man uppnått åldern för garantipensionen.Enligt de nya åldersgränserna i pensionssystemet innebär det att den som blivit utsliten i jobbet lättare kan få sjukersättning vid 61 års ålder och på så sätt slippa ta ut pension i förtid med livslångt sänkt pension som följd.Enorm trygghetMånga av pensionärsorganisationen SKPF:s 160 000 medlemmar har arbetat med tunga jobb inom vård- och omsorg.– Jag träffade nyligen en medlem som beviljats trygghetspensionen. För henne har det inneburit en enorm trygghet att veta att hon inte behöver ge sig ut och göra jobb som hon ändå inte klarar av eftersom kroppen är utsliten, säger Liza di Paolo-Sandberg.När förslaget om trygghetspension presenterades av den förra regeringen hösten 2021 sa Moderaterna nej, med hänvisning till att det då redan fördes en diskussion i riksdagens pensionsgrupp om hur personer med ett långt yrkesliv ska kunna omfattas av garantipensionen.Pensionsgruppen är det riksdagsorgan där alla frågor som rör den allmänna pensionen har hanterats sedan dagens system sjösattes i slutet på 1990-talet.I en intervju i Tidningen Näringslivet i december sa socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) att trygghetspensionen rimmar illa med budskapet från samhället om att fler behöver jobba mer och längre.– I takt med att fler blir äldre, men också piggare och friskare och vill delta, så måste vi undanröja så många hinder som möjligt för att de ska kunna arbeta, säger hon till tidningen.Är oroväckandeFrån fackligt håll finns därför en oro att den nya regeringen ska komma att riva upp reformen.– Det är oroväckande, men vi förutsätter att regeringen inte gör det redan efter några månader. Det skulle vara otroligt olyckligt om man gjorde det, säger Liza di Paolo-Sandberg.Det finns dock inga förslag från den nya regeringen som skulle innebära att reformen rivs upp.Aftonbladet har sökt socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) för en kommentar.Tydlig ökningPå Försäkringskassan har man sett en tydlig ökning av antalet nybeviljade sjukersättningar i åldrarna 60-64 år sedan de nya reglerna infördes förra året.– Månadsutfallen för nybeviljanden september-december 2022 är ungefär 30 procent högre jämfört med motsvarande period 2021. Det stämmer på det stora hela med det vi förväntade oss. Antalet inkomna ansökningar och inkomna utbytesärenden pekar däremot på att vi inte riktigt kommer se den ökning av nybeviljade sjukersättningar under 2023 som vi förväntade oss innan regeländringarna, säger Hampus Granberg, analytiker på Försäkringskassan.”