SKPF Pensionärerna berättade om nytt handlingsprogram för regeringen

Äldrepolitik| Pensionärsråd | 13 oktober 2021

Regeringens Pensionärskommitté hade digitalt möte onsdag 13 oktober. Socialminister Lena Hallengren och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi berättade bland annat om budgetsatsningarna för äldre 2022. Från SKPF Pensionärerna deltog förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg och vice förbundsordförande Lars Bromander.

En rad frågor stod på dagordningen, som äldresatsningarna i budgetpropositionen där regeringen fick uppmaningar att fortsätta satsa på äldreomsorgen. SKPF framförde också kravet att regeringen måste avsätta resurser till tandvården. En ordentlig reform av tandvården saknas bland satsningarna, trots stora behov hos äldre.

Även frågan om pensionerna togs upp när socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi deltog. ”Fortsätt driva frågan om jämlika och jämställda pensioner”, var SKPFs budskap till regeringen. Liza di Paolo-Sandberg tog också upp behovet av att ansvariga inom vård och omsorg agerar mot att ovaccinerad personal kan arbeta nära äldre och därmed riskera att smitta.

Under mötet informerade pensionärsorganisationerna också om aktuella frågor inom förbunden. SKPF berättade om nio viktiga punkter i det nya handlingsprogram som antogs vid kongressen och om en omfattande studiesatsning med syfte att ge medlemmarna bättre kunskaper i hur det svenska pensionssystemet är uppbyggt.