Karin Liljestrand, Per Lundström och Berit Bölander från SKPF Pensionärerna, träffade äldreminister Lena Hallengren för ett informellt samtal.

SKPF Pensionärerna diskuterade pensioner med Lena Hallengren

Äldrepolitik | 26 juni 2018

I går träffade en delegation från SKPF Pensionärerna äldreminister Lena Hallengren. Det blev en givande diskussion om bland annat de låga pensionerna för deltidsarbetande kvinnor.

– Det var både intressant och givande, säger SKPF Pensionärernas förbundsordförande Berit Bölander. Vi fick tillfälle att på ett mer informellt sätt samtala kring flera frågor, men framförallt personalsituationen inom äldreomsorgen, både på kort och lång sikt.

Personalsituationen, de låga pensionerna för framförallt deltidsarbetande kvinnor men också flera andra frågor som rör äldre hann avhandlas på den knappa timme mötet varade.

– Det känns bra att ha fått denna möjlighet att direkt föra fram våra synpunkter till ansvarig minister och jag ser fram mot nästa möte, säger Berit Bölander. Vi måste fortsätta arbeta på många fronter för våra medlemmar.

Utöver Berit Bölander deltog SKPF Pensionärernas förbundssekreterare Karin Liljestrand och kanslichef Per Lundström på mötet med äldreministern.