SKPF Pensionärerna kommenterar budgeten 2023

Äldrepolitik | 8 november 2022

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar, och med regeringens budget ser SKPF Pensionärerna en stor risk för försämringar. Förbundet reagerar också på bristen på åtgärder för att stötta pensionärer i det allt tuffare ekonomiska läget. Fortsatta satsningar på kortare vårdköer och minskad ofrivillig ensamhet samt sänkt skatt för äldre som orkar jobba är dock positivt.

– Pandemin gjorde det uppenbart att det krävs stora förbättringar i äldreomsorgen. Men tyvärr innebär dagens budgetbesked att risken fortfarande är stor att det blir nedskärningar framöver. Det är lite som om regeringen glömt bort de brister som avslöjats, och dessutom blundar för utmaningarna som väntar när vi äldre blir allt fler och kommunernas ekonomi blir alltmer ansträngd, säger Liza di Paolo-Sandberg, SKPF Pensionärernas förbundsordförande.

I budgetpropositionen för 2023 tillför regering sex miljarder i generella statsbidrag till både kommuner och regioner. Men Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tidigare meddelat att det skulle behövas statsbidrag på minst 20 miljarder.

– Mycket mer behöver satsas för att inte bara undvika försämringar, utan också höja kvaliteten. Staten och kommunerna måste tillsammans ta ansvar för att prioritera en trygg omsorg till äldre över hela landet, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Tunt med åtgärder för äldres ekonomiska situation
När det gäller äldres ekonomi innehåller budgeten en satsning på förstärkt jobbskatteavdrag för de som fyllt 65 år. Det kommer att ge 500 kronor mer i plånboken för äldre som arbetar, enligt regeringen.

– Det är välkommet för de som orkar jobba efter 65 år. Men det är en klen tröst för de äldre som ser sina marginaler minska samtidigt som de av olika skäl inte kan arbeta, säger Liza di Paolo-Sandberg.

SKPF Pensionärerna ser att budgeten i övrigt levererar få satsningar för att öka äldres ekonomiska trygghet. I Tidöavtalet lovar regeringen och Sverigedemokraterna en skattesänkning på pensionsinkomster, men den blir inte av nästa år med hänvisning till de dystra utsikterna för ekonomin.

– Det blir varken sänkt skatt på pension, höjd pensionsavgift eller en gas i pensionssystem. Fler åtgärder för att stärka pensionärernas ekonomi hade behövts nu när det mesta har blivit dyrare, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Välkomna satsningar på kortare vårdköer och minskad ensamhet
När det gäller hälso- och sjukvården välkomnar SKPF Pensionärerna de fortsatta budgetsatsningarna på att öka tillgängligheten. Även riktade medel och en nationell strategi för att motverka ofrivillig ensamhet och isolering är positivt.

– Det är viktigt att arbetet för att korta vårdköerna fortsätter. Satsningarna för att motverka ofrivillig ensamhet behövs verkligen, inte minst nu när många äldre tvingas avstå sociala aktiviteter för att pengarna inte räcker till, säger Liza di Paolo-Sandberg.