SKPF Pensionärerna kommenterar regeringsförklaringen

Äldrepolitik | 18 oktober 2022

Äldres ekonomi, vårdköerna och högkostnadsskydd i tandvården var några av de viktiga frågor som den nya statsministern lyfte i sin regeringsförklaring i dag. Men äldreomsorgen och en större översyn av pensionssystemet lyste tyvärr med sin frånvaro. SKPF Pensionärerna fortsätter att driva på för att förbättra vardagen för pensionärer, och hoppas på en nära dialog med den nya äldreministern.

SKPF Pensionärerna välkomnar att den nya regeringen vill stärka pensionärernas ekonomi, och att statsministern i dag lyfte att de som har jobbat ett helt arbetsliv har rätt till tillräckliga pensioner. Samtidigt ser förbundet att några viktiga åtgärder saknas i den politik som presenterats hittills.

– Det ska löna sig att ha arbetat, även för de med arbetarlöner. Men då räcker det inte med att sänka skatten på pension utan det måste till en höjning av pensionsavgiften. Det krävs också en sammantagen översyn av hela pensionssystemet för att åstadkomma mer hållbara och jämlika pensioner, säger förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg.

En nyhet som statsministern levererade i dag var att den nya regeringen kommer att bjuda in samtliga partier till blocköverskridande samtal om pensionerna.

– Det är angeläget att riksdagspartierna samarbetar brett för att säkerställa långsiktighet när det gäller pensionerna. Ständigt lappande och lagande leder till att det blir otryggt och oförutsebart, säger Liza di Paolo-Sandberg.

SKPF Pensionärerna ser det också som positivt att den nya statsministern lyfte åtgärder för att korta de långa köerna i hälso- och sjukvården. Det är även välkommet att regeringen vill arbeta för ett utökat högkostnadsskydd inom tandvården, något som förbundet länge ställt krav på.

Äldreomsorgen i skymundan
En annan mycket viktig fråga för SKPF är äldreomsorgen – men om den nämndes ingenting i regeringsförklaringen.

­– Äldreomsorgen har en mycket undanskymd plats i den politik som den nya regeringen hittills har gett besked om. Vi förväntar oss att frågan prioriteras upp betydligt, inte minst med tanke på de stora brister och geografiska skillnader som blev uppenbara för alla under pandemin, säger Liza di Paolo-Sandberg, och fortsätter:

– Vi hoppas på en nära dialog med den nya äldre- och socialförsäkringsministern. Många av våra medlemmar har tidigare arbetat i välfärdsyrken och kan bidra med värdefulla erfarenheter i arbetet med att förbättra vardagen för oss pensionärer, säger Liza di Paolo-Sandberg.