SKPF träffade äldreministern i samtal om meningsfull äldreomsorg

Äldrepolitik | 28 april 2023

Att säkra tillgången till kompetent personal i äldreomsorgen står högt på äldreminister Anna Tenjes agenda. Men hon ser inte en ny äldreomsorgslag som rätt väg att gå. Det framkom vid ett seminarium om dokumentären ”Leva tills jag dör”.

– Jag vaknar och somnar till kompetensförsörjningsfrågan. Den är a och o. Det ska vara rätt personer, med rätt utbildning och rätt motivation som jobbar inom äldreomsorgen. 

Så inledde moderata äldreministern Anna Tenje ett seminarium om möjligheterna att skapa en meningsfull äldreomsorg för alla – samtidigt som vi blir allt fler äldre och det råder brist på personal. Samtalet utgick från dokumentärfilmen ”Leva tills jag dör”, som bland annat visats på SVT. I filmen skildras livet på ett äldreboende där personalen arbetar för att behålla de boendes livslust genom roliga aktiviteter och guldkant på tillvaron.  

”Behöver höja nivån ganska rejält”
Syftet med dokumentären är att visa ett gott exempel, och äldreministern lyfte själv att det finns många äldreboenden som fungerar bra. Men hon var även tydlig med att kvaliteten skiljer stort över landet, inte bara mellan kommuner utan också inom varje kommun. 

– Det är högt och lågt i nästan samtliga Sveriges kommuner. Det går att hitta de goda exemplen, men det går också att hitta ställen där man verkligen behöver jobba för att höja nivån ganska rejält, sa Anna Tenje. 

Tveksam till ny lag
För att komma till rätta med skillnaderna har en utredare föreslagit en särskild äldreomsorgslag med tydligare krav på kommunerna, bland annat när det gäller bemanningen. Men när SKPF Pensionärerna frågade äldreministern om hon kommer att gå vidare med förslaget menade hon att en ny äldreomsorgslagstiftning inte är vad som behövs.  

–  Jag tror att man kanske inte behöver en ny äldreomsorgslagstiftning. Vi ska inte packa ihop allt så att det blir lika, utan vad vi ska göra är att höja lägstanivån. Och hur gör vi då det? Det tror jag man gör bäst genom att stärka svensk socialtjänstlagstiftning, sa Anna Tenje. 

Ministern nämnde exempelvis att äldreomsorgslagens krav på fast vårdkontakt på särskilda boenden skulle kunna läggas till i den redan befintliga socialtjänstlagen i stället. Än så länge bereds frågan fortfarande av regeringen. SKPF Pensionärerna kommer att fortsätta att driva på för att lagförslaget blir verklighet.  

I filmen ”Leva tills jag dör” är fokus på en eldsjäl i personalen som skapar gemenskap och meningsfullhet. Anna Tenje betonade dock att kvaliteten inte kan vila på en eldsjäl, utan att vi måste satsa mer på att stärka ledarskapet inom äldreomsorgen genom kompetenta chefer.    

Om filmen ”Leva tills jag dör”
Dokumentärfilmen handlar om tillvaron på ett äldreboende utanför Stockholm. I centrum står den engagerade aktivitetscoachen Monica och 99-åriga Ella. Vi får följa hur de två, tillsammans med de andra på boendet, bakar, skrattar, shoppar och kalasar, ända fram till Ellas bortgång. 

Filmen har visats på biografer sedan 2022 samt på SVT. ”Leva tills jag dör” finns även att se på SVT Play.