SKPF:s ordförande på EU-möte

Äldrepolitik | 14 februari 2023

Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd och den 13-14/2 samlades olika experter i ett så kallat högnivåmöte om ett aktivt och självständigt åldrande. Vår ordförande Liza di Paolo-Sandberg har varit på plats på Arlanda, där mötet ägt rum.

Under två dagar har frågan om äldre och självständigt åldrande lyfts och hur EU:s medlemsstater kan lära av varandra.
Hur hanterar vi de utmaningar och möjligheter som den demografiska utvecklingen för med sig?
Vilka utmaningar måste vi ta oss an för att förbättra möjligheterna för fler att arbeta längre upp i åren?
Och hur får vi en god och hållbar äldreomsorg när allt fler blir äldre?
Ska fler kunna bidra längre, måste arbetslivet bli mer hållbart. Inte minst i välfärden. Och sänkt skatt räcker inte.
Läs mer om detta i vår rapport. 

Foto: Regeringskansliet