Slutord från kongressen

Äldrepolitik| SKPF internt | 23 september 2021

Kongressen är avslutad och ett nytt handlingsprogram är antaget.

Här kan du se en film med en sammanfattning av vår förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg