Staten måste ta över ansvaret för kontanthanteringen

Äldrepolitik | 22 maj 2019

Handlarna och bankerna är överens om att kontanterna är på väg bort. Vad handlarnas och bankernas kunder tycker, verkar inte vara lika intressant. Att hota med att kunderna ska betala för kontantuttag är att ytterligare försämra för människor som inte alls eller bara delvis använder digitala betallösningar, menar SKPF Pensionärernas förbundsordförande Berit Bölander.

Diskussionerna om kontanternas vara eller inte vara fortsätter. Nina Wenning, vd för Bankomat, vill att regeringen tar över ansvaret för infrastrukturen för att kontanter även fortsättningsvis ska finnas som betalningsmedel. Annars spår hon att bankerna kommer att avgiftsbelägga uttag i bankomater.

– Det är girigt och oförskämt säger Berit Bölander, förbundsordförande i SKPF Pensionärerna.

Det finns ett samhällsintresse i att upprätthålla ett system för kontantförsörjning bland annat för att stärka samhällets krisberedskap. Samtidigt finns det olika grupper som har svårt att gå över till digitala betalningsformer. Föraktfulla argument om att ”de äldre som inte fattar detta är ju ändå borta om några år” håller inte.

Alla som hävdar att det kontantlösa samhället stävjer svartjobb och bedrägerier borde vid det här laget inse att kriminalitet även frodas i det digitala samhället.

– Bankerna tar inte sitt ansvar. Föreningar, privatpersoner och landsbygd stängs ute från livsviktig samhällsservice, säger Berit Bölander.

Drygt två miljoner svenskar är positiva och beroende av kontanter. I den finns många personer över 65 år. Det finns också drygt en miljon svenskar som lever i digitalt utanförskap. Ska dessa människor ställas utanför samhället? Är inte de också skattebetalare och samhällsmedborgare? Vi har inget emot digitala betallösningar men att bankernas främsta uppgift; maximerad vinst, måste ha en gräns. Regeringen hoppas att nya bestämmelser om hur samhällsansvaret för kontanter ska se ut ska kunna träda i kraft redan vid årsskiftet.

Pensionärsorganisationerna kraftsamlar nu för att de äldre som inte vill eller kan avstå från sedlar och mynt inte ska glömmas bort på vägen.

– Vi uppvaktade Finansdepartementet i februari tillsammans med PRO, SPF Seniorerna och RPG där vi framförde att vi vill se en lagstiftning som garanterar att kontanter hålls tillgängliga i hela landet, avslutar Berit Bölander.

Text Peter Sandberg Foto Ullacarin Tiderman