Stöd för ny EU-lagstiftning mot bankbedrägerier efterlyses

Samhällsinformation | 23 april 2024

Bankbedrägerierna i Sverige fortsätter att öka och påverkar inte minst oss pensionärer. Trots detta verkar initiativ från regeringens sida vara icke-existerande. I ett försök att adressera denna bristande åtgärd har SKPF Pensionärerna och andra ledande organisationer gått ut med en stark uppmaning i Svenska Dagbladet.

Krav på stöd för EU:s nya betaltjänstförordning
En ny betaltjänstförordning, som EU-parlamentet röstar om den 23 april, är under övervägande. Denna lagstiftning syftar till att skydda konsumenter genom att kräva att bankerna ersätter förluster om någon lurats att överföra pengar. SKPF Pensionärerna, tillsammans med Riksförbundet FUB, Småföretagarnas riksförbund, Villaägarna och Sveriges Konsumenter, kräver att de svenska partierna stödjer denna förordning.

En avgörande omröstning i EU-parlamentet
SKPF:s ordförande Liza di Paolo-Sandberg och meddebattörer belyser vikten av den kommande omröstningen i EU-parlamentet. De framhåller att detta är en chans att avgöra om bankerna ska fortsätta att lägga skulden för bedrägerier på kunderna eller om de ska tvingas ta ansvar för sina osäkra system.

Våra röster måste höras
Det är av yttersta vikt att våra politiska partier och den svenska regeringen lyssnar på pensionärernas behov och tar ställning mot bankbedrägerier. Det står klart att en stor del av den svenska allmänheten, inklusive pensionärerna, stödjer en reform där banker tar ett större ansvar. Frågan som återstår är om politikerna kommer att agera till förmån för de bedragna bankkunderna eller fortsätta stödja bankernas intressen.

Vi i SKPF Pensionärerna och andra drabbade grupper behöver mer än någonsin ett tydligt ställningstagande som skyddar vår ekonomiska säkerhet.

Här kan du läsa debattinlägget.