Stora regionala skillnader för olämpliga läkemedel

Samhällsinformation | 28 november 2023

I Sverige finns det lika många 80-plussare med potentiellt olämpliga läkemedel som det bor i Trollhättans kommun. Drygt 10 procent av alla över 80 år, cirka 60 000 personer, tar idag läkemedel med hög risk för biverkningar och för tidig död. De regionala skillnaderna är stora, något som ökad kunskap kan råda bot på.

I Skinnskatteberg har närmare en fjärdedel av invånarna över 80 år läkemedel med hög risk för biverkningar i sin receptlista, jämfört med Torsås där motsvarande siffra är cirka fem procent. Det enligt statistik från Koll på läkemedel. För hela landet är siffran drygt tio procent, en siffra som för tio år sedan låg på närmare 23 procent så en förändring är möjlig.
”Det är positivt att det är allt färre äldre som får olämpliga läkemedel. Samtidigt är skillnaderna fortsatt stora över landet, så det finns mycket mer att göra”, säger Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande för SKPF Pensionärerna.

Felaktig läkemedelsanvändning beräknas kosta 10–20 miljarder kronor per år, och här är olämpliga läkemedel till äldre en av orsakerna.
”Tack vare dagens läkemedel kan många leva aktiva liv långt efter pension. Men på samma gång kan läkemedel göra stor skada om de används fel. Tiotusentals sjukhusinläggningar varje år beror på att äldre blivit sjuka av sina mediciner, bland annat för att läkemedlen är direkt olämpliga för äldre”, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Lika viktigt att fasa ut som att fasa in
Inom områden som smärta, diabetes och oro finns det ett stort antal läkemedel att undvika för äldre. Exempel är Tramadol, Treo Comb och Paracetamol/Kodein. Socialstyrelsen har hela listan.
”Lika viktigt som det är att fasa in nya läkemedel är det att se över behandlingen och fasa ut de som är olämpliga eller inte längre behövs. Det är också viktigt att det sker på rätt sätt, för det kan ge symtom. Här behöver kunskaperna öka bland såväl läkare som personal inom äldreomsorgen, men även bland äldre själva”, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Webbsändning 30 november
Därför håller Koll på läkemedel den 30 november ett webbinarium på temat, med Liza di Paolo-Sandberg som en av deltagarna. Här kan du se webbinariet.

Koll på Läkemedel
SKPF Pensionärerna är tillsammans med Apoteket, PRO och SPF Seniorerna en del av samarbetet Koll på Läkemedel, som sedan 2009 arbetar för bättre läkemedelsbehandling till äldre.