”Nu måste de äldres rätt till vård- och omsorg prioriteras!”

Äldrepolitik| Pensionärsråd| Samhällsinformation| SKPF internt | 25 november 2020 | Medan Sveriges dödssiffror i covid-19 återigen har börjat stiga, och fortsatt ligger rejält högre än i våra grannländer, kommer förödande kritik mot regionernas hantering av äldreboendena under pandemin. Denna gång kommer kritiken från IVO, som konstaterar att ”lägstanivån” i förmågan att ta medicinskt ansvar varit för låg i landets samtliga regioner. Läs mer här

SKPF välkomnar satsning på äldreboenden

Äldrepolitik | 13 juni 2019 | Fram till 2026 kommer det att behöva byggas ungefär 560 äldreboenden och 75 vårdcentraler i Sverige. Samtidigt behöver ungefär 80 000 personer anställas i vården och omsorgen. Det visar en analys från som finansminister Magdalena Andersson presenterade om behoven i välfärden under de närmaste två mandatperioderna. SKPF pensionärernas förbundsordförande Berit Bölander välkomnar regeringens förslag att satsa på nya äldreboenden och fler vårdcentraler: – Det är inte en dag för sent! Läs mer här