Pengar att söka till MSB-projekt

SKPF internt | 29 april 2019 | Förmodligen är 2019 det sista året som projektet Bättre tänka efter före genomförs med pengar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Glöm inte att söka pengar i tid om din avdelning deltar i projektet. Läs mer här