Pengar att söka till MSB-projekt

SKPF internt | 29 april 2019

Förmodligen är 2019 det sista året som projektet Bättre tänka efter före genomförs med pengar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Glöm inte att söka pengar i tid om din avdelning deltar i projektet.

Under tio års tid har SKPF och PRO samarbetat i projektet för att öka kunskapen om hur man på bästa sätt förebygger fallolyckor hos äldre. Men även andra områden ryms inom projektet: Krishantering, koll på läkemedel, bra mat för äldre, IT-säkerhet, kortbedrägerier.

Totalt 1,5 miljoner kronor finns att söka för att genomföra studiecirklar, kurser, föreläsningar med mera i distrikt och avdelningar. Pengarna är avsedda för de verksamheter som genomförs under vår och höst 2019.

Ansökningar om bidrag skickas in till PRO efter genomförd aktivitet, för vårens kurser ska ansökan lämnas senast den 1 juni och för de som genomförs i höst är ansökningstiden satt till den 1 december. Varje aktivitet ger en ersättning på 1 000 kronor.

Läs mer om projektet på MSBs hemsida www.msb.se.

Har du frågor kontakta Mari-Anne Andersson, emmamarianne46@yahoo.se