Beställ årskalender 2019 mot fallolyckor

SKPF internt | 25 september 2018 | Tillsammans med Socialstyrelsen har SKPF Pensionärerna tagit fram en årskalender för 2019 om fallolyckor och hur du undviker dem. Läs mer här