IT-kunskapen ökar i SKPF

Sverige runt | 15 september 2017 | Lars Norman, avdelning 58 Skellefteå, arbetat idogt för att öka datoranvändandet och förbättra de lokala hemsidorna, såväl avdelningarnas som distriktens i förbundet. Läs mer här