Lars Norman undervisar i datorkunskap.

IT-kunskapen ökar i SKPF

Sverige runt | 15 september 2017

Under två och ett halvt år har Lars Norman, avdelning 58 Skellefteå, arbetat idogt för att öka datoranvändandet och förbättra de lokala hemsidorna, såväl avdelningarnas som distriktens.
Arbetet har lönat sig. På två och ett halvt år har antalet avdelningar utan hemsidor minskat från 64 till 31. Men det finns stora förbättringsmöjligheter.

Det är den 30:e datorkursen som Lars Norman håller denna majdag i Eskilstuna med strålande sol och en vår som äntligen besegrat vintern.
I hans uppdrag ingår att hjälpa avdelningar och distrikt att komma igång med de lokala hemsidorna. Framför allt att lära sig publiceringsverktyget så att aktuella program, lokal information, träffar, möten med mera blir tillgängliga för medlemmarna.

It-missionär
När han startade sin it-mission saknade 50 000 medlemmar en lokal hemsida, sammantaget 64 avdelningar. I dag ser statistiken betydligt bättre ut, även om 28 748 medlemmar, fördelade på 31 avdelningar, fortfarande saknar egen hemsida.
– Små avdelningar med få medlemmar har svårt att rekrytera personer som vill ta ansvar för hemsidan. Det är en av anledningarna till att utbildningsbehovet är stort. Men det behövs även bättre kunskaper i förbundets intranät, medlemsverktyget Melos och att kunna använda e-post, anser Lars Norman.
I dagens kurs är det fem datorintresserade som deltar. Uppdraget varierar, någon har fått till uppgift att lära sig hur man lägger upp information på hemsidan, någon ska dela arbetet med ytterligare någon person, ytterligare någon har fått till uppgift att vidarebefordra kunskapen till den lokala avdelningen.
– Jag ska lära upp folk att använda sidan. Det är därför jag är här, säger Marcus Sjöström avdelning 256, Nyköping.
– Det är mycket att sätta sig in i. Hos oss ska vi vara två som ansvarar för hemsidan så att det inte står och faller med en person, säger Berndt Jonasson avdelning 63, Katrineholm.

Alla måste få tid
Genomgången börjar i lugnt tempo. Här gäller det inte att ruscha på. Alla ska få ordentligt med tid att bekanta sig med hemsidan och hur man arbetar med den.
– Det är ingen fara att öva och göra fel. Våga gå tillbaka och ändra, säger Lars Norman till dagens deltagare.

Det gäller att hålla på annars glömmer man fort hur man ska göra.

– Gör om och gör rätt, säger han lugnt när någon frågar vad som händer om det blir fel.
– Jag har gått den här kursen förut, men det gäller att hålla på annars glömmer man fort hur man ska göra, säger Solveig Bragman avdelning 8, Eskilstuna.
Målet för flera av deltagarna är att framöver kunna ta mer ansvar för avdelningens hemsida för att ge information, men också för att göra avdelningen synlig och kunna rekrytera medlemmar.

Önskningar och behov
Dagens övningar avbryts av datorkrångel, men både deltagare och kursledare är tålmodiga och efter någon halvtimme fungerar internetuppkopplingen igen.
– När de fungerar är det roligt, säger Eivor Andersson avdelning 224, Eskilstuna.
Jag kan inte låta bli att reflektera över att en dags utbildning inte på långa vägar uppfyller de önskningar och behov som finns bland förbundets medlemmar. Och detta är också något som Lars Norman trycker på.
– Vi måste diskutera varför vi har hemsidor och varför de är så viktiga. De är en plattform för medlemmarna att hitta information och kommunicera utåt. Men en hemsida blir också allt viktigare för att nå dem som vill bli medlemmar och söker information.