Trivsamt Seniorcenter är invigt!

Allmänt| Sverige runt | 29 september 2022

I våras fick SKPFs avdelning 41 i Sandviken stöd från Allmänna arvsfonden med drygt 3,4 miljoner till projektet Trivsamt Seniorcenter. Ett projekt med syfte att bryta ensamhet och isolering hos äldre personer. Nu är den unika satsningen på ett aktivitetshus för pensionärer invigt.

Trivsamt Seniorcenter ska, som det hörs på namnet, skapa trivsel för äldre genom att på olika sätt bryta ensamhet och isolering. Genom att arbeta uppsökande och skapa en tillgänglig mötesplats, får seniorer möjlighet till nya möten, ett aktivare liv och stöd i vardagen. Här ska man kunna fika och laga mat tillsammans, bara vara och känna gemenskap, lära sig mer om ny teknik, studera olika länder och mycket mer.

Torsdag 29 september var det äntligen dags att inviga centret. SKPF:s ordförande Liza di Paolo-Sandberg var på plats och skötte invigningen tillsammans med lokalavdelningens ordförande Hans Lundgren.

Här kan du läsa en tidigare artikel om Trivsamt Seniorcenter