Trygga och förutsägbara pensioner - för alla! 

Pension | 24 november 2021

SKPF Pensionärerna kommenterar beskedet om uppgörelsen mellan S, V och MP kring de med lägst pension.

– Vi kan konstatera att uppgörelsen blir ett välkommet tillskott för de med lägst pension även om detaljerna i nuläget kring uppgörelsen är oklara. Dock anser vi inte att detta lappande och lagande som nu sker med ytterligare ett tillägg är en hållbar lösning, då det inte löser grundproblemet i systemet. För hållbara pensioner måste detta lappande och lagande få ett slut och ett samlat helhetsgrepp tas på pensionssystemet, säger förbundsordförande Liza de Paolo-Sandberg i en kommentar till uppgörelsen mellan S, V och MP.

S, V och MP:s pensionsuppgörelse handlar om ett garantitillägg upp till 1 000 kronor mer i månaden till de med lägst pension. Enligt V:s uppgifter berör detta cirka 700 000 personer. Detaljerna kring det nya garantitillägget har dock inte förmedlats, såsom på vilka grunder som tillägget kommer att beräknas samt vilka som därmed kommer att få del av det.

För många är tillägget välkommet då många idag har låga pensioner. Men ytterligare ett tillägg är ingen hållbar lösning och ger inga trygga pensioner över tid. Personer med låg pension blir i stället beroende av politikernas välvilja, menar Liza de Paolo-Sandberg och tillägger:

– 30 till 40 års arbete måste få ett avtryck på ens pension även för de med låga livsinkomster, annars skadas legitimiteten för pensionssystemet. Inkomstpensionen måste därför höjas så att alla kan få en trygg och förutsägbar pension. På så sätt får vi ett mer hållbart pensionssystem över tid för alla, inte bara för dagens äldre utan också för kommande generationer.