Undvik apoteken - låt en anhörig hämta ut medicin

Samhällsinformation | 25 mars 2020

Apoteket råder alla över 70 och de med underliggande sjukdom att undvika besök på apoteken och i stället låta en anhörig hämta ut medicin. Detta för att minska smittspridning av Corona-viruset bland riskgrupper.

Det finns tre sätt som man som man kan lösa detta på.

1: Den som är i behov av medicin kan gå in på Apotekets hemsida och registrera en digital fullmakt åt den som ska göra inköpet (kräver e-legitimation). Då sparas fullmakten i Apotekets system och kan användas vid flera inköp.

2: Man kan skriva ut en blankett för fullmakt från Apotekets hemsida. Blanketten attesteras av fullmaktsgivaren och tas, tillsammans med bådas legitimation, med till Apoteket av den ska göra inköpet. Apoteket kan då registrera fullmakten i sitt system så att den kan användas vid flera inköp.

3: För att handla utan fullmakt gäller att den som ska göra inköpet tar med bådas legitimation till apoteket. Men då måste den som ska handla veta vad medicinen heter.

För mer information, se Apotekets hemsida.