Uttalande om nedstängning av Com Hems analoga TV-nät


Äldrepolitik| SKPF internt | 15 september 2020

Den 8 september stängde företaget Com Hem ned sitt analoga TV-nät. En halv miljon hushåll tvingades agera för att kunna fortsätta se på TV. Ungefär 32.000 tvingas köpa ny TV eller skaffa en särskild digitalbox. En medlem i SKPF berättar i ett brev om hur hon varit i karantän alltsedan Coronan bröt ut. “Min livlina har varit TVn. Tills Com Hem brutalt berövade mig detta. Med sin digitaliseringshysteri, i sanning vid fel tidpunkt”.

Det hjälpte inte att människor protesterade. Det  hjälpte inte att digitaliseringsminister Anders Ygeman riktade uppmaningar till Com Hem. Att världen och Sverige drabbats av Coronapandemin med påföljande isolering av människor var inget Com Hem ville ta hänsyn till. Det var också en orimlig tidpunkt när många, mitt under isoleringen, behövde få hjälp i hemmet för att kunna fortsätta titta på TV, om nu TVn gick att ställa om. Det analoga nätet med många äldre tittare stängdes och för åtskilliga slog ensamheten till dubbelt.

SKPF Pensionärerna, samlade till digital kongress den 15 september 2020:

  • Fördömer kraftfullt Com Hems agerande som är ett svek mot många äldre 
  • Protesterar mot den totala brist på förståelse och brist på hänsyn mot oss äldre som kännetecknat Com Hems agerande.  
  • Riktar en skarp uppmaning till beslutsfattare och myndigheter: Lagstifta om företags skyldighet att ta särskild hänsyn de äldre i tider av kris.