Välkomna välfärds-satsningar i vårbudgeten

Samhällsinformation | 19 april 2022

- SKPF Pensionärerna välkomnar vårbudgetens välfärdssatsningar. Det gäller särskilt de förstärkningar som görs i hälso- och sjukvården med en halv miljard kronor för fler vårdplatser. Det är helt nödvändigt för att garantera att också äldre får nödvändig vård, nu när pandemins vårdskuld ska betalas av. Det förutsätter också att regionerna använder pengarna till fler vårdinsatser!

Det säger Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande för SKPF Pensionärerna, i en kommentar till regeringens vårbudget.– Vi välkomnar det garantitillägg som föreslås och som ger många av våra medlemmar som har låga pensioner en förstärkning av hushållskassan med i genomsnitt 750 kronor mer i månaden. Förslaget i vårändringsbudgeten kan bara bli verklighet om riksdagens partier röstar ja till förslaget. Vi förutsätter, särskilt detta valår, att partierna verkligen vill visa väljarna att man står upp för de pensionärer som har behov av ekonomiska förstärkningar, säger Liza di Paolo-Sandberg.     – SKPF Pensionärerna välkomnar att regeringen har lyssnat på våra beskrivningar av det akuta svårigheter som många pensionärer hamnar i när priser på mat, el, drivmedel och annat nu skjuter i höjden. Därför är det helt nödvändigt att genomföra förslagen om kompensation för höjda elpriser och sänkta drivmedelsskatter. Men det är risk att detta inte räcker. Därför måste regeringen ha beredskap för att göra mer på det området, om den katastrofala utvecklingen fortsätter, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Här kan du läsa mer om vårpropositionen i vår medlemstidning Här&Nu