Viktigt initiativ från Kommunal om äldreomsorgen

Äldrepolitik | 16 november 2023

”Svensk äldreomsorg befinner sig i kris”. Det skriver Kommunal i en artikel på DN Debatt 16/11, och bjuder in de stora aktörerna i branschen till samtal om hur problemen kan lösas. Personalens villkor, finansieringen och hur kvaliteten kan följas upp bättre är några av de frågor som facket vill diskutera. ”Det här är ett väldigt viktigt initiativ”, säger Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande för SKPF Pensionärerna.

I en debattartikel i Dagens Nyheter 15/11 diskuterar Malin Ragnegård och Johan Ingelskog från Kommunal den pågående krisen inom svensk äldreomsorg.

De påpekar att över hälften av Kommunals medlemmar inom äldreomsorgen inte vill fortsätta inom yrket, en dramatisk ökning från 24 procent år 2012. Denna kris förvärras av förväntningen att antalet personer över 80 år kommer öka med nästan 50 procent fram till 2031.
Författarna kritiserar politiker för att ha underfinansierat äldreomsorgen under flera decennier, vilket har lett till en klyfta mellan verksamhetens krav och tilldelade resurser. De anklagar även en ogenomtänkt privatisering för att ha möjliggjort för oseriösa och ibland kriminella aktörer att konkurrera ut seriösa företag.Författarna föreslår sex åtgärder:
1. Skapa lika villkor inom äldreomsorgen, oavsett driftsform
2. Stärka den statliga finansieringen för att förbättra arbetsvillkoren
3. Se över ersättningssystemen för att säkerställa kvalitet och långsiktighet
4. Utveckla ett nytt kvalitetsindex för äldreomsorgen
5. Införa fler hållbara vägar in i yrket, inklusive arbetskraftsinvandring
6. Förbättra kopplingen mellan arbetsuppgifter, yrkesskicklighet och lön.

”Det här är ett väldigt viktigt initiativ”, säger Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande för SKPF Pensionärerna. ”Alla som är ansvariga för äldreomsorgen måste arbeta tillsammans mot dagens underfinansiering, bristande bemanning och kvalitetsskillnader. Vi bidrar också gärna i diskussionerna, för många av våra medlemmar har erfarenhet både av att få omsorg och att själva ha arbetat inom välfärden”, avslutar Liza.

Här kan du läsa debattartikeln.