Webbinarium 16/2 - SKPF lär dig förebygga fallolyckor

Samhällsinformation | 2 februari 2022

Varje år faller 67 000 personer så illa att de behöver läggas in på sjukhus för vård, enligt statistik från Socialstyrelsen. Drygt 1 000 personer dör. 7 av 10 av de som faller är 65 år eller äldre. Men med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras.

Fallolyckor är vanliga bland äldre personer och kan orsaka skador, förlorad självständighet, försämrad livskvalitet och dödsfall. Nu har den som vill ta tag i denna problematik och vidta egna åtgärder och samtidigt lära sig mer om bakomliggande faktorer genom att delta i ett webbinarium onsdagen den 16 februari, klockan 14-15.

Webbinariet har ägt rum och anordnades av SKPF pensionärerna, PRO, SPF seniorerna och riksdagsledamoten Barbro Westerholm, L.

Program
14:00–14:10 Ett stort och förbisett problem, Barbro Westerholm, riksdagens äldsta ledamot
14:1014:20 Skador är inte olyckor, Olle Svensson, professor i ortopedi, Umeå universitet
14:20–14:30 Fall int! Fall och fallskador går att förebygga, Kristina Nordmark, chef dagverksamhet/anhörigstöd, Skellefteå kommun
14:30–14:40 Läkemedel är en riskfaktor för fall, Thony Björk, leg. apotekare, sakkunnig i läkemedelsfrågor, SPF seniorerna
14:40–15:00 Diskussion och sammanfattning Barbro Westerholm