Läs mer om våra medlemsförsäkringar
Hitta din närmaste avdelning, fyll i ditt postnr.
Skriv in ditt postnr
 
Bli medlem i SKPF. Läs mer här

Förbundsnyheter

Visar resultat 1-20 (av 192)
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 

Späckat program i Almedalen

2017-06-30
För första gången går Sveriges tre största pensionärsorganisationer ihop i ett unikt stort samarbete i Almedalen. I samarbete med News55 driver SKPF Pensionärerna, PRO och SPF Seniorerna sina viktigaste frågor på den gemensamma arenan Äldreforum. Vill du vara med förbättra välfärden för äldre? Möt oss under Almedalsveckan i Visby.

Nya handlingsprogrammet är här

2017-06-28
SKPF Pensionärerna har fått ett tydligare och mer koncentrerat handlingsprogram. Förhoppningen är att det ska ge förbundet en skarpare profil och många konkreta resultat i det äldrepolitiska arbetet.

Läs allt om kongressen i Här&Nu på webben

2017-06-15
Alla nyheter rörande vår pågående 22 kongress i Norrköping hittar du på förbundets nyhetssida, www.harochnu.se.

Insändare avd 50

2017-05-24
Insändare

Vi ser att fattigdomen bland kvinnliga pensionärer inte minskar och att inkomstklyftan mellan män och kvinnor är mycket stor, skriver Elsie Bäcklund Sandberg, ordförande i styrelsen för SKPF Pensionärerna avd 50.

Insänare avd 50

2017-04-27
Lördagens Hudiksvalls tidning och de övriga Hälsingetidningar har avd 50 fått en insändare publicerad,  Nu läser vi igen- äldre lider av undernäring!
 

Krav på enklare regler för bostadstillägg till pensionärer

2017-04-20
Regeringen vill förenkla reglerna för att kunna få bostadstillägg och försörjningsstöd. Det nya lagförslaget innebär att rapportering inkomster ska ske automatiskt.

Pensionärerna storsatsar i Almedalen

2017-03-30
Under Almedalsveckan i år kommer SKPF Pensionärerna att göra gemensam sak med PRO, SPF och nyhetssajten News55.
– Vi har enats om tre frågor som vi kommer att driva gemensamt och vi hoppas på stort genomslag, säger SKPF Pensionärernas förbundsordförande Berit Bölander.

Sofia Noaksson ny utredare på SKPF Pensionärerna

2017-03-27
Sofia Noaksson blir ny utredare på SKPF Pensionärerna med pensioner som specialområde. Anställningen är ett led i förbundets satsning på omvärldsbevakning och ytterligare ett steg för att synliggöra de äldrefrågor som förbundet värnar om.

Remissyttrande lämnat om vinster i välfärden

2017-02-23
SKPF Pensionärerna har nu lämnat in sitt remissyttrande angående den uppmärksammade utredningen om vinster i välfärden. Förbundets slutsats? Det går varken att tillstyrka eller avstyrka förslaget så som det är utformat.

SKPF Pensionärerna får ny utredare

2017-02-20

Peter Sandberg har anställts som ansvarig utredare för äldreomsorg och bostäder. Anställningen är ett led i arbetet för att utveckla förbundets möjligheter att synas och höras mer i den offentliga debatten.

SKPF Pensionärerna: ”Finansskatt får inte gå ut över pensionerna”

2017-02-17
SKPF Pensionärerna sällar sig till kritikerna av det förslag på finansskatt som regeringens utredare lagt fram.
- Varje risk för försämrade tjänstepensioner är ett direkt hot mot många av våra medlemmars välfärd, säger förbundsordförande Berit Bölander.

Försenad årsavisering

2017-01-26
Tyvärr blir årsaviseringen även detta år försenad. Den kommer att nå medlemmarna första halvan av februari och sista betalningsdatum är framflyttat till den 28 februari. Orsaken till förseningen är ett oförutsett tekniskt problem i utskicken som uppstått i samband med fusionen när medlemsregistren lades samman. Vi beklagar självfallet det inträffade och hoppas att vi nu slipper framtida problem kring årsaviseringen.

Dålig affär med tidigt uttag av pension i placeringssyfte

2017-01-25
En del väljer att ta ut sin pension från 61 års ålder för att placera den i olika sparformer, samtidigt som de är kvar i yrkeslivet eller uppbär annan inkomst. Ofta sker det efter påtryckningar från förmedlare eller försäkringsbolag. Nu går Pensionsmyndigheten ut och varnar för att det kan bli en mycket dålig affär att nappa på förmedlarnas upplägg.

Kraftiga åtgärder ska bli stopp för hyrpersonal

2017-01-04

Samtliga landsting och regioner i Sverige har beslutat om ett åtgärdsprogram som ska sätta stopp för hyrpersonal inom vården. Senast den 1 januari 2019, ska planen vara slutförd.

Ökad nota för inhyrd vårdpersonal

2016-12-28
Landstingens kostnader för inhyrning av sjukvårdspersonal fortsätter att öka. Bara under årets första tio månader steg kostnaderna med närmare en halv miljard kronor, enligt SVT.

Nationell läkemedelslista ska öka patientsäkerheten

2016-12-27
Regeringen vill införa en nationell läkemedelslista. Med samlade uppgifter i en lista hoppas man bland annat kunna minska felaktiga kombinationer och risken för felmedicinering.

Så blir pensionen 2017

2016-12-22
2017 höjs den genomsnittliga pensionen med cirka 260 kronor per månad. Störst procentuell höjning får pensionärer med medelhög eller hög inkomstpension, enligt Pensionsmyndighetens beräkningar. Den som får minst får 76 kronor i månaden, den som får mest får 621 kronor i månaden.

Ny högskoleutbildning ska ge bättre demensvård

2016-12-21
Befolkningen blir allt äldre och antalet personer med demens ökar. Det innebär att dagens sjuksköterskor ofta möter människor med demens inom både prehospital och akut sjukvård men också inom primär- och kommunal vård i såväl det egna hemmet som i särskilda boenden. 

SKPF skänker pengar till Demensförbundet

2016-12-19
SKPF Pensionärerna ger i år en julgåva på 5 000 kronor till Demensförbundets fond Demensfonden. Fonden stödjer forskningen kring Alzheimer och andra demenssjukdomar.

Nya nationella riktlinjer ska förbättre vården vid demenssjukdom

2016-12-16
Med bättre utbildad personal och mer dagverksamhet vill Socialstyrelsen förbättra vård och omsorg för dem som drabbas av demenssjukdom. Detta är några av rekommendationerna som man tagit fram i de nya nationella riktlinjerna. Fram till den 31 mars 2017 kan exempelvis pensionärsorganisationer lämna synpunker på remissversionen.
Visar resultat 1-20 (av 192)
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 

Medlemsförmåner

SKPF Pensionärerna
Besöksadress: Franzéngatan 4
Postadress: Box 300 88, 104 25 Stockholm

Tel växel: 010-442 74 60

Fax: 08-32 69 95
info@skpf.se  
www.skpf.se

BG: 5388-8384
PG: 50 86 88-9


För förtroendevalda:
INTRANÄT

Kentico CMS