Liza på Stortorget_2021

Kvinnors pension tar slut den 9 september

Pension| SKPF internt | 9 september 2021

Pensionsgapet mellan kvinnor och män är 31 procent. Omräknat till dagar på ett år betyder det att kvinnor slutar få pension idag 9 september, medan män fortsätter få pension hela året. Nu går en rad kvinnoorganisationer, fackförbund, politiska kvinnoförbund och pensionärsorganisationer samman i ett unikt upprop och kräver att kvinnor ska få pension hela året.

Kvinnors pensioner är 31 procent lägre än mäns pensioner och Sverige har högst andel äldre kvinnor som lever i eller på gränsen till fattigdom i hela Norden. Många kvinnor som arbetat ett helt yrkesliv har ändå så låga pensioner att de knappt skiljer sig från den som inte arbetat alls. Med den takt vi har idag kommer pensionerna inte vara jämställda förrän dagens tonåringar lämnar arbetslivet.

“Kvinnor ska naturligtvis ha pension hela året. Det handlar om rättvisa och hur vi bygger ett jämställt samhälle”, sa vår förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg idag när hon höll tal på Stortorget i Stockholm. SKPF Pensionärerna krävde tillsammans med flera andra organisationer och politiska kvinnoförbund ett rättvisare pensionssystem under uppropet ”Pension hela året” för att alla kvinnor ska få en pension att leva på och att kvinnors arbete ska löna sig hela livet.

Klicka här för att skriva under uppropets namninsamling för “pension hela året

Här kan du läsa debattartikeln i Aftonbladet