Ny rapport: Även kvinnor har rätt till en god pension

Pension | 7 februari 2023

Pensionerna är inte jämställda och jämlika. Nu presenterar SKPF Pensionärerna en rapport med nio förslag för hur alla ska kunna tjäna in till en god pension – även kvinnor som arbetat i välfärdsyrken.

Rapporten som publiceras i dag beskriver att många pensionärer har det förhållandevis bra ekonomiskt, men att finns det grupper som halkar efter. Generellt har kvinnor betydligt lägre pensionsinkomster än män och sju av tio pensionärer som lever med låg ekonomisk standard är kvinnor.

En stor del av de som har låga pensioner är kvinnor som tidigare arbetat i välfärdsyrken. Ofrivillig deltid, tuff arbetsmiljö och låga löner är några orsaker.

Rapporten beskriver också hur de ekonomiska skillnaderna blir särskilt kännbara nu när det mesta blivit dyrare. Många av SKPF Pensionärernas medlemmar är oroliga för hur hushållsekonomin ska gå ihop. En del måste till och med prioritera ner sådant som tandläkarbesök och sociala aktiviteter.

Vi anser att betydligt mer måste göras för att alla ska få möjlighet att tjäna in till en god pension. I rapporten presenterar förbundet därför nio förslag för mer jämlika och jämställda pensioner.

­– Vi måste satsa på ett hållbart arbetsliv så att alla orkar hela vägen, införa heltid som norm och höja lönerna i välfärdsyrkena. Utöver det krävs en sammanhållen översyn av hela pensionssystemet, säger förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg, som befinner sig i Malmö 7–8 februari för att presentera rapporten i SKPF:s monter på jämställdhetskonferensen Forum Jämställdhet.

Här kan du läsa rapporten “Även kvinnor har rätt till en god pension”.