Nytt studiematerial för studiecirklar om pensioner

SKPF internt | 14 februari 2022

Den dag du går i pension ska du ha en pension du kan leva av. Så ser det inte alltid ut och så kan vi inte ha det. Men ska vi höras och synas i pensionsdebatten och skapa förändring, behöver fler av oss förstå det nuvarande pensionssystemet. Därför har vi tagit fram ett helt nytt studiematerial om pensioner.

Ju fler vi är som har kunskap om pensionssystemet desto större chans har vi att stå starka i debatten. Studiematerialet, som vi tagit fram tillsammans med ABF och PRO, är tänkt att användas i studiecirklar för att lära mer och kunna påverka och skapa opinion lokalt och regionalt.

Det är ett enkelt och bra upplägg på fem träffar, där inga tidigare förkunskaper om pensionssystemet krävs. Vi börjar från början och i materialet finns förslag på plan och upplägg för vad som kan ingå i respektive träff. Enkelt och pedagogiskt. Matnyttigt och intressant.

Materialet laddar du ner här:

Pensionsrapporten ligger till grund för studiematerialet. Här har vi tagit upp de problem vi ser med det nuvarande pensionssystemet och vad som måste göras åt dem, på kort och lång sikt.

Pensionsskolan ger en bred och detaljerad faktabild av pensionssystemets uppkomst, funktion och brister.

Studiehandledningen, har ett tydligt och bra upplägg för hur en studiecirkel i ämnet pensioner kan läggas upp.

SKPF:s pensionsplattform är vår egen skrift om vilka åtgärder vi anser behöver göras för att uppnå jämlika pensioner.