Pausa åldershöjningarna för pensionen

Pension | 26 oktober 2021

Regeringen och partierna i Pensionsgruppen lägger förslag som innebär att man tar saker i helt fel ordning. Att höja pensionsåldern utan att först se till att vi har ett hållbart arbetsliv för alla är inte acceptabelt. Pausa åldershöjningarna så länge.

Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande för SKPF Pensionärerna, anser att det kommande förslaget från regeringen att höja den ålder man kan gå i pension ytterligare, från 62 till 63 år 2023, är att gå i fel ordning.
– Innan man höjer pensionsåldern ytterligare borde regeringen först lägga förslag om att förbättra arbetsmiljön så att personer exempelvis inom vård och omsorg orkar arbeta längre. Och med höjd riktålder där förslaget är att den ska höjas till 66 år försämrar ytterligare för dem som inte ens orkar arbeta fram till 65

Förslaget innebär lägre pension för vissa
Förslaget om höjd riktålder från 65 till 66 är tänkt att börja gälla samtidigt som höjd pensionsålder 2023. Och enligt Liza di Paolo-Sandberg innebär förslaget att de som inte orkar arbeta ens till dagens 65 år kommer att få ännu lägre pension.
– Ny riktålder innebär att rätten till att ta ut garantipension höjs från nuvarande 65 år till 66 år. Och hur går det då för dem med mycket låga pensioner, som är beroende av grundskyddet, garantipension och bostadstillägg? Kommer de över huvud taget att kunna ha ett någorlunda drägligt liv, frågar sig Liza di Paolo-Sandberg.

Högre pensioner först
SKPF driver krav om högre pensioner genom ökade inbetalningar till pensionssystemet. Det måste enligt förbundet gå hand i hand med andra reformer: Inbetalningar som redan görs till pensionssystemet måste gå till pensioner, inte stanna i statskassan. Arbetsmiljön måste förbättras så att alla orkar med de höjningar av pensionsåldern och riktålder som riksdagens pensionsgrupp föreslagit. Det gäller inte minst för dem med tunga jobb i vård och omsorg.

Förslagen om höjd pensionsålder påverkar inte enbart pensionärernas ekonomi. Bland annat kommer statens budget att förstärkas med ungefär fem miljarder kronor om året genom lägre kostnader och ökade intäkter, enligt Sveriges Radios ekoredaktion.
– Jag vill ha reformer för ett jämlikt pensionssystem med högre pensioner för alla. Pensioner som går att leva på, inte bara överleva.

I vår tidning Här&Nu kan du läsa fler relaterade artiklar i ämnet.