68 motioner på tre dagar

Äldrepolitik| SKPF internt | 23 september 2021 | Ingen kongress utan motioner. Under SKPF Pensionärernas 23:e kongress behandlades 68 motioner i vitt skilda ämnen. I samtliga fall utom ett röstade kongressen i enlighet med förbundsstyrelsens förslag. Läs mer här